Yeni Zelanda Konsolosluğu & Vize

Yeni Zelanda’ya seyahatte bulunacak Türkiye Cumhuriyeti pasaport sahibi tüm vatandaşlar, Yeni Zelanda’ya seyahatleri öncesinde Yeni Zelanda vizesi almak zorundadırlar. 

Türkiye Yeni Zelanda dış temsilcisi Yeni Zelanda Ankara Büyükelçiliği, vize başvurularını kabul eden yetkili mercidir. Yeni Zelanda Konsolosluğu/Elçiliği Ankara, Gürcistan vatandaşları ve uzun süreli T.C. ikamet izni (oturum izni) sahibi yabancıların da Yeni Zelanda seyahatleri için vize başvurularını kabul etmektedir.

Yeni Zelanda Ankara Büyükelçiliği Yeni Zelanda vize müracaatlarını bölge ayrımı yapmaksızın değerlendirmeye alırken, Yeni Zelanda vizesi için şahsen başvuru zorunluluğu bulunmamaktadır. Yeni Zelanda vize işlemleri için yetkili seyahat acentaları yalnızca başvuruları, Yeni Zelanda Konsolosluğu’na teslim etmekle yükümlüdürler

Yeni Zelanda vizesi verilme kararı ve vize süresi tamamen Yeni Zelanda Ankara Büyükelçiliği’nin taktirindedir. İstanbul’da görevli olan Yeni Zelanda Fahri Konsolosluğu’nun yetki alanı sınırlıdır. Yeni Zelanda vizesi için başvuru almaya ve Yeni Zelanda vizesi vermeye yetkili değildir.  

Yeni Zelanda Konsolosluğu, Yeni Zelanda’ya seyahat sebebi ister turistik, ister ticari ya da öğrenim amaçlı olsun; tüm başvurulara tek tip vize uygulaması bulunmaktadır: Yeni Zelanda’ya seyahat süresi 3 aydan kısa süreli (90 günden az) tüm seyahatler için başvuruları Ziyaretçi statüsünde vizeye tabi tutmaktadır

Yeni Zelanda Konsolosluğu vize müracaatlarını aynı statüde değerlendirmeye almış olsa da; her ziyaretin içindeki özelliklere haiz gerekli evrakların, başvuru dosyası içinde tüm gereklilikleri ile sunulmasını talep etmektedir.

Yeni Zelanda’ya ziyaret süresinin 90 günden uzun olması durumunda; Londra’da bulunan Yeni Zelanda Göçmenlik Servisi (NZIS) ofisine Çalışma ya da Oturma Vizesi için Müracaatların yapılması gerekecektir.  

Yeni Zelanda Konsolosluğu & Vize işlemleri